Produkty

Zdravotnický materiál a ochranné pomůcky

obrazek zbozi

Portfolio našich produktů je velmi široké. Pokrýváme oblast hypodermických produktů, intenzivní péče, regionální anestezie, chirurgického šití, bezpečného odběru krve a moči, diabetologie, záchranářských pomůcek a materiálu, ochrany personálu, management biohazardního odpadu, identifikaci pacientů.

V oblasti zdravotnického materiálu pokrýváme zejména tyto oblasti:

obrazek zbozi
 • injekční technika
 • intravenózní kanyly
 • uzavřený odběrový systém (Vacutest Kima)
 • kontejnery na likvidaci nebezpečného odpadu (AP medical)
 • dezinfekce (Dr. Schumacher)
 • centrální žilní katetry
 • produkty pro regionální anestezii
 • infuzní a transfuzní technika (Gama)
 • produkty pro diabetologii
 • chirurgický šicí materiál (Laboratorio Aragó)
 • chirurgické skalpely a čepele
 • speciální pomůcky a materiál pro záchranáře
 • vyšetřovací a chirurgické rukavice
 • ID pásky pro bezpečnou identifikaci pacienta