Produkty

Projekt AED

Cílem Projektu AED je zavedení a rozšíření přístrojů pro automatizovanou externí defibrilaci (AED) do každodenního života společnosti.

emergency

Mottem projektu je slogan "Dejte srdci šanci". Vyjadřuje to, o co projektu jde nejvíce: umožnit okamžitou účinnou pomoc z rukou laika.

Projekt předpokládá vytvoření "Bezpečných míst", na kterých bude umístěn sofistikovaný přístroj pro včasnou laickou defibrilaci a hlasově naváděnou resuscitaci.

Včasná defibrilace je záchranný postup, který přináší zcela zásadní změnu při kardiopulmonální resuscitaci. Tím, že umožní laikovi naprosto kvalifikovaně zasáhnout ihned po jeho příchodu k postiženému, zkrátí dobu do poskytnutí defibrilace o řadu cenných minut, čímž se pravděpodobnost kvalitního přežití zvýší o mnoho desítek procent.

Pokud vás tato problematika zaujala a chcete více informací nebo třeba předvedení přístroje pro AED, napište nám nebo nás kontaktujte telefonicky. Rádi vás navštívíme.

Zde si můžete stáhnout leták výše popsaného projektu, ve kterém naleznete konkrétní přístroje vhodné pro automatizovanou externí defibrilaci.

Správný postup při laické kardiopulmonální resuscitaci podle Guidelines 2010

V roce 2010 vešly v platnost nové postupy a doporučení pro resuscitaci Guidelines 2010, vydané Evropskou radou pro resuscitaci. Díky těmto změnám je nutné pozměnit přípravu budoucích zdravotnických pracovníků v oblasti první pomoci.

Z doporučení Guidelines 2010 vyplývá, že hlavní důraz při laické kardipulmonální resuscitaci (dále KPR) je v současné době kladen na včasné zahájení KPR a to s důrazem na nepřímou srdeční masáž. Umělé dýchání již není v absolutním popředí KPR. Nově k postupům při KPR přibyla možnost včasné defibrilace. Změnilo se tedy základní resuscitační pravidlo „A,B,C“:

  • A – airway – zajištění průchodnosti dýchacích cest
  • B – breathing – umělé dýchání
  • C – circulation – zajištění oběhu (masáž srdce)

na „A,C,B,D“ – kdy se KPR zahajuje zprůchodněním dýchacích cest záklonem hlavy (A), poté ihned následuje masáž hrudníku (C) a umělé dýchání (B) – nově v poměru komprese : ventilace 30:2. Resuscitace se zahajuje 30 kompresemi hrudníku při frekvenci 100 stlačení za minutu. Po prvních stlačeních hrudníku následují dva umělé vdechy. V případě, že zachraňující nechce z jakékoliv příčiny umělé dýchání zahájit, považuje se za správný postup pouze masáž srdce.

Úplnou novinkou je zařazení bodu „D“ – defibrillationvčasná defibrilace, a to především s využitím automatizovaných externích defibrilátorů.

převzato a upraveno