Produkty

Edukace

Vynakládáme značné úsilí a prostředky na odborná školení zdravotnického personálu jakož i podporu vzdělávacích akcí.

training

Naším hlavním cílem je pomoci zdravotnickým zařízením přecházet na moderní, efektivní a zejména bezpečné metody práce. Zdůrazňujeme nutnost nového přístupu k poněkud opomíjené ochraně zdravotnického personálu při práci ve vysoce rizikovém prostředí.

Proto jsme ve spolupráci s výrobci vyvinuli edukační moduly, kterými našim klientům pomáháme stav změnit. Soustředíme se zejména na intenzivní péči, zacházení s biologickým materiálem a biologickým odpadem a záchranářství.

V oblasti použití lékařských přístrojů poskytujeme rozsáhlou vzdělávací činnost pro všechny námi distribuované produkty. Za zdůraznění stojí osvětová a edukační činnost při použití automatických externích defibrilátorů - viz Projekt AED.

knihovna

Pro zdravotnická školení a výuku dodáváme prvotřídní učební a cvičební pomůcky a fantomy firmy Laerdal.

Disponujeme též obsáhlou databází klinické dokumentace k distribuovaným výrobkům.